Inspiratie

Uitgangspunt van mijn werk is veelal mens en dier.
Mijn streven is te komen tot de oervorm.

Het liefst zie ik mijn werk uitgevoerd in beton vanwege
de aardse uitstraling van het materiaal.
Meestal worden mijn kleivormen via mallen in beton omgezet;
hierdoor blijft de plastische aard van het beeld behouden.

Soms kies ik voor de ferrocement methode; hierbij wordt op een tevoren gevormd frame een speciale betonmortel aangebracht, hetgeen een meer primitief karakter aan mijn werk geeft.
Het is ook mogelijk mijn beelden in brons uitgevoerd te leveren.

Ine